Play Video

תקציר

8000 מהדקי נייר מספר את סיפורם של ילדי פליטים דרום סודנים אשר

גורשו מישראל וכעת נאבקים להסתגל לחיים בפנימיה באפריקה, רחוק

מהוריהם והעולם שהכירו, 

ואת סיפורו של רפאל לומס, אומן ישראלי ועמית TED ששם לעצמו למטרה

לבחון את יכולתה של האומנות ליצור שינוי אמיתי מחוץ לכתלי הסטודיו.

במשך שבוע במהלך חופשת הקיץ של 2014, רפאל והילדים בונים פסל גדול

בצורת בית, שקירותיו עשויים מהדקי נייר המסמלים את הקשרים

הקשרים השבריריים בחיי הילדים וכמיהתם לבית יציב

 

הפרוייקט מסתעף למקומות בלתי צפויים אך בבסיסו נשארת השאלה-

כאשר המשאבים מוגבלים והחיים הם מאבק יום יומי, האם יש

?הצדקה להשקיע בפרוייקט אומנותי

עד כמה שרפאל מתייסר בשאלה זו, בסופו של דבר הילדים הם שיודעים לענות עליה.